Organizatorzy

Gospodarzem  tegorocznych mistrzostw jest Warszawskie Stowarzyszenie Footbagu (wsf.zoska.pl), współpracujące z agencją JET Events. Aspekty sportowe turnieju kontroluje Inter­na­tional Foot­bag Play­ers’ Asso­ci­a­tion — Worlds Oper­at­ing Com­mit­tee (woc@ifpa.footbag.org).

Inter­na­tional Foot­bag Play­ers’ Asso­ci­a­tion, Inc.
647 Fal­lon Ave., Santa Clara, CA 95050, USA

Warsza­wskie Sto­warzysze­nie Foot­bagu
(War­saw Foot­bag Associtaion)

ul. Sar­ma­cka 14a m. 1, 02–972 Warszawa
NIP: 9512275265, REGON: 141707428
503–111-982, wsf@zoska.pl

Jet Events Sp. z o.o.
ul. Usypiskowa 12, 02–386 Warszawa
Tel:  22 3824 824
anna.kwiatkowska@jetevents.pl